Нова процедура за пријављивање Темпус пројеката

 

Саопштење  у вези са учешћем у Темпус пројектима донето на седници Сената У.Б.

 

Обавештавамо Вас да је шести позив за пријављивање Темпус IV пројеката отворен до 26.03.2013 до 12ч.


У вези са тим, процедура за пријављивање пројеката је следећа:


ПРЕДПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА:
1. Предпријављивање пројеката је могуће најкасније до 17.02.2012. године. У овој фази је потребно доставити Универзитету кратак опис пројекта на једној страни у којој ће бити наведени:

  • а. Радни назив пројекта
  • б. Основни циљеви пројекта
  • в. Задаци Униврзитета у Београду у наведеном пројекту
  • г. Оквирни буџет Универзитета у Београду

 

ЛИСТА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА:
2. Листа пројеката који ће бити подржани од стране Универзитета у Београду биће објављена најкасније до 01.03.2012. године на сајту Универзитета.


ПРИМЕДБЕ НА ЛИСТУ ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА:
3. Све примедбе у вези са листом прихвацених пројеката могуће је доставити Универзитету у писаној форми најкасније 7 дана од објављивања листе на сајту.


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА:
4. За пројекте којима је Универзитет у Београду дао сагласност, а у складу са процедуром датом на сајту, потребно је доставити:

  • а. Списак чланова пројектног тима са Универзитата у Београду
  • б. Уговор о финансирању и реализацији пројекта по Темпус програму (доступан на сајту Универзитета)
  • в. Комплетну пројектну документацију ректору на потпис преко Сектора за медјународну сарадњу.