XL симпозијум Стремљења и новине у медицини

Преузмите списак прихваћених симпозијума

 

Наставницима и сарадницима Медицинског факултета у Београду

шефовима Kатедри руководиоцима наставних база

 

 

Поштовани,

 

Организациони одбор симпозијума „Стремљења и новине у медицини“ најављује организацију XL симпозијума који ће се одржати на Медицинском факултету почетком децембра 2011.године, у недељи посвећеној прослави Дана школе.

 

У оквиру XL симпозијума биће организовани мини симпозијуми и округли столови. Тематски симпозијуми могу бити посвећени одређеној научно-истраживачкој или стручној теми од посебног медицинског значаја, или обележавању значајних датума или других значајних догађаја катедри или институција чији су чланови наставници и сарадници Медицинског факултета.

 

Детаљи око конкурисања и организације мини симпозијума и округлих столова дати су у Правилнику о раду симпозијума „Стремљења и новине у медицини“, а који се може преузети са сајта Медицинског факултета или добити код техничких секретара симпозијума (госпођа Миланка Ћирић, тел. 3636-351 или госпођа Душица Стефановић, тел. 3636-367).

 

Рок за пријаву предлога симпозијума је 31.05.2011.г., а одлука о организацији мини симпозијума биће објављена до 25.06.2011.г. на сајту Медицинског факултета у Београду. Планирано је да се сви прихваћени симпозијуми акредитују код Здравственог савета Републике Србије, сажеци материјала са симпозијума штампају у посебној свесци часописа Медицинска истраживања, а по једно одабрано предавање са сваког одржаног симпозијума штампа у целини у часопису Медицинска истраживања.

 

С поштовањем,

в.д. председник Организационог одбора,
Доц. др Ђуро Мацут, с.р.

 

 


 

 

Поштовани,

 

Организациони одбор симпозијума „Стремљења и новине у медицини“ најављује организацију XL симпозијума који ће се одржати на Медицинском факултету почетком децембра 2011.године, у недељи посвећеној прослави Дана школе.

 

У оквиру XL симпозијума биће организовани мини симпозијуми и округли столови. Тематски симпозијуми могу бити посвећени одређеној научно-истраживачкој или стручној теми од посебног медицинског значаја, или обележавању значајних датума или других значајних догађаја катедри или институција чији су чланови наставници и сарадници Медицинског факултета.

 

Детаљи око конкурисања и организације мини симпозијума и округлих столова дати су у Правилнику о раду симпозијума „Стремљења и новине у медицини“, а који се може преузети са сајта Медицинског факултета или добити код техничких секретара симпозијума (госпођа Миланка Ћирић, тел. 3636-351 или госпођа Душица Стефановић, тел. 3636-367).

 

Рок за пријаву предлога симпозијума је 31.05.2011.г., а одлука о организацији мини симпозијума биће објављена до 25.06.2011.г. на сајту Медицинског факултета у Београду. Планирано је да се сви прихваћени симпозијуми акредитују код Здравственог савета Републике Србије, сажеци материјала са симпозијума штампају у посебној свесци часописа Медицинска истраживања, а по једно одабрано предавање са сваког одржаног симпозијума штампа у целини у часопису Медицинска истраживања.

 

С поштовањем,

 

в.д. председник Организационог одбора,
Доц. др Ђуро Мацут, с.р.