Институти Медицинског факултета

Именују се за управници  института  Медицинског факултета у Београду.

ИНСТИТУТ ЗА АНАТОМИЈУ "НИКО МИЉАНИЋ"
Управник Института: Проф.др Бранислав Филиповић

ИНСТИТУТ ЗА БИОФИЗИКУ У МЕДИЦИНИ
Управник Института: Проф.др Дејан Жикић

Институт  за епидемиологију
Управник Института: проф.др Сандра Шипетић Грујичић

Институт  за  медицинску и клиничку биохемију
Управник Института: проф.др Иванка Марковић

Институт  за статистику  и  информатику
Управник Института: доц.др Горан Трајковић

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКУ ФИЗИОЛОГИЈУ
"РИХАРД БУРИЈАН"
Управник Института: Проф.др Митровић Душан

ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ
Управник Института: Проф.др Тања Јовановић

Институт за патологију
Управник Института: проф.др Гордана Баста Јовановић

ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ
Управник Института: Проф.др Снежана Жунић Божиновски

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ
Управник Института: Проф.др Дејана Вуковић

ИНСТИТУТ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ „МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ"
Управник Института: Проф.др Слободан Николић

ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ, КЛИНИЧКУ
ФАРМАКОЛОГИЈУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ
Управник Института: Проф.др Драган Обрадовић

ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ У МЕДИЦИНИ
Управник Института: Проф. др Кристина Гопчевић

ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Управник Института: Проф.др Драга Плећаш

ИНСТИТУТ ЗА ХИСТОЛОГИЈУ И ЕМБРИОЛОГИЈУ
"АЛЕКСАНДАР Ђ. КОСТИЋ"
Управник Института: Проф. др Сенка Пантић

ИНСТИТУТ ЗА ХУМАНУ ГЕНЕТИКУ
Управник Института: Проф.др Љиљана Луковић

 

Мандат именованих управника института  траје за наредне три школске године почев од школске  2012/2013 године.

Именовани управници  института ступају  на  дужност од  10.10.2012.године.