Катедре за уже научне области

 

Именовани шефови катедри за уже научне области, заменици шефова катедри и секретари катедри:

 

Aнатомија

Шеф катедре: Проф. др Ласло Пушкаш

Заменик шефа катедре: Доц. др  Данијела Ђонић

Секретар  катедре: Асист. др Дубравка Алексић

Биофизика у медицини

Шеф катедре: Проф. др Небојша Милошевић

Заменик шефа катедре: Доц. др Мирјана Платиша

Секретар  катедре: Асист. др Немања Рајковић

Гинекологија и акушерство

Шеф катедре: Проф. др Небојша Радуновић

Заменик шефа катедре: Проф. др Снежана Ракић

Секретар  катедре: Доц. др Катарина Јеремић

Дерматовенерологија

Шеф катедре: Проф.др Милош Николић

Заменик шефа катедре: Доц.др Светлана Попадић

Секретар  катедре:Асист. др Јелена Стојковић Филиповић

Епидемиологија

Шеф катедре: Проф др Љиљана Марковић Денић

Заменик шефа катедре: Проф.др Татјана Пекмезовић

Секретар  катедре: Асист. др Анита Гргуревић

Интерна медицина

Шеф катедре: Проф.др Петар Сеферовић, дописни члан САНУ

Заменик шефа катедре:   

Секретар  катедре: Доц.др Арсен Ристић

Инфективне болести

Шеф катедре: Проф.др Ђорђе Јевтовић

Заменик шефа катедре: Доц. др Милош Кораћ

Секретар  катедре: Доц. др Јасмина Полуга

Медицина рада

Шеф катедре: проф. др Александар Миловановић

Заменик шефа катедре: проф. др Петар Булат

Секретар  катедре: асис. др Мартин Попевић

Медицинска и клиничка биохемија

Шеф катедре: Проф. др Наташа Петронијевић

Заменик шефа катедре:

Секретар  катедре: Доц. др Соња Мисирлић Денчић

Медицинска статистика  и  информатика

Шеф катедре: Проф.др Дејана Станисављевић

Заменик шефа катедре: Доц. др Наташа Милић

Секретар  катедре: Асист. Др Зоран Букумирић

Медицинска физиологија

Шеф катедре: Проф .др Љиљана Шћепановић

Заменик шефа катедре: Проф .др Душан Митровић

Секретар  катедре:Проф. др Дејан Нешић

Микробиологија

Шеф катедре: Проф. др Бранислава Савић

Заменик шефа катедре: Проф. др Слободанка Ђукић

Секретар  катедре: Асист. др Ина Гајић

Имунологија
Шеф катедре: Проф.др Владимир Трајковић
Заменик шефа катедре: Доц. Др Милош Марковић
Секретар  катедре: Асист. др Емина Савић

Неурологија

Шеф катедре: Проф.др Елка Стефанова

Заменик шефа катедре: Проф. др Зорица Стевић

Секретар  катедре: Доц. др Никола Војводић

Нуклеарна медицина

Шеф катедре: Проф.др Драгана Шобић Шарановић

Заменик шефа катедре: Проф.др Вера Артико

Секретар  катедре: Доц. др Слободанка Беатовић

Хуманистичке науке

Шеф катедре: проф. др Карел Турза

Секретар  катедре: мр. Вера Марковић, наставник латинског  језика

Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом

Шеф катедре: Проф.др Ненад Арсовић

Заменик шефа катедре: Проф. др Милан Јовановић

Секретар  катедре: Доц. др Зоран Дудварски

Офталмологија

Шеф катедре: Проф.др Аница Бобић Радовановић

Заменик шефа катедре: Проф.др Миленко Стојковић

Секретар  катедре: Доц.др Марија Божић

Патологија

Шеф катедре: Проф.др Јелена Сопта

Заменик шефа катедре: Доц.др Нада Томановић

Секретар  катедре: Асист.др Реља Ковачевић

Патолошка  физиологија

Шеф катедре: Доц.др Јелена Нешовић Остојић

Заменик шефа катедре: Доц. др Јасна Тодоровић

Секретар  катедре: Сар. у настави др Светолик Спасић

Педијатрија

Шеф катедре: Проф.др Мирјана Костић

Заменик шефа катедре: Доц. др Милош Кузмановић

Секретар  катедре: Доц. др Нада Крстовски

Психијатрија

Шеф катедре: Проф.др Александар Јовановић

Заменик шефа катедре: Доц. др Милица Пејовић Милованчевић

Секретар  катедре: Доц. др Маја Ивковић

Радиологија

Шеф катедре: Проф.др Драган Машуловић

Заменик шефа катедре: Проф. др Ружа Стевић 

Секретар  катедре:  Клинички асист.др Јелена Ковач

Социјална  медицина

Шеф катедре: Проф. др Весна Бјеговић Микановић

Заменик шефа катедре: Проф. др Милена Шантрић-Милићевић

Секретар  катедре: Доц.др Јанко Јанковић

Судска  медицина

Шеф катедре: Проф др Ђорђе Алeмпијевић

Заменик шефа катедре: Доц. др Снежана Павлекић

Секретар  катедре: асистент др Тијана Дурмић

Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија

Шеф катедре: Проф. др Мирослав Раденковић

Заменик шефа катедре: Проф. др Драган Обрадовић   

Секретар  катедре: сар. у наст. др Марко Стојановић

Физикална медицина и рехабилитација

Шеф катедре: Проф.др Ивана Петронић Марковић

Заменик шефа катедре: Доц.др Драгана Ћировић

Секретар  катедре: Доц. др Емилија Дубљанин – Распоповић

Хемија у медицини

Шеф катедре: Проф.др Весна Вујић

Заменик шефа катедре: Проф.др Иванка Караџић

Секретар  катедре: Доц. др Лидија Израел Живковић

Хигијена и медицинска екологија

Шеф катедре: Проф. др Горан Белојевић

Заменик шефа катедре: Проф. др Душан Бацковић

Секретар  катедре: Асист. др Јелена Илић Живојиновић

Хирургија са анестезиологијом

Шеф катедре: Проф. др Даница Грујичић

Заменик шефа катедре: Проф. др Славко Матић

Секретар  катедре: Асис. др Марко Драгаш

Хистологија и  ембриологија

Шеф катедре: Проф.др Сенка Пантић

Заменик шефа катедре:

Секретар  катедре: ван. проф. др Нела Пушкаш

Хумана генетика

Шеф катедре: Проф.др Вера Буњевачки

Заменик шефа катедре:

Секретар  катедре: Доц. др Биљана Јекић

 

Мандат именованих шефова катедри, заменика шефова катедри и секретара катедри  траје за наредне три школске године.