Научни рад

Избори у научна звања

Избор у научна звања arrow
22.11.2018. Избори у научна звања

1. Др Невена Ђого, Медицински факултет, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕУРОНАУКЕ
2. НС др Снежана Половина, Клинички центар Србије звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Oпширније

05.09.2018. Избори у научна звања

1. Проф. др Гордана Драговић Лукић, Медицински факултет, Београд
звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

Oпширније

05.07.2018. Избор у научна звања


1.  Иво Божовић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОЛОГИЈА
2.  Богдан Бјелица
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  НЕУРОНАУКЕ
3.  Долика Васовић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
4.  Ана Јовановић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
5.  Алекса Пејовић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
6.  Милош Басаиловић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШИНАМА
7.  Емилија Ђурић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
8.  Мирјана Арсенијевић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
9.  Ивана Шпика
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА
10. Јелена Јаџић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
11. Марко Андабака
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  НЕУРОЛОГИЈА
12. Жељко Грубач
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
13. Марко Воркапић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
14. Чарна Јовановић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
15. Марко Светел
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
16. Теодора Родић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА
17. Анкица Вујовић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
18. Петар Ђурковић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
19. Милица Гулић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
20. Матија Крунић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
21. Данијела Стевановић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
22. Исидора Миловић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
23. Стефан Јеротић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област НЕУРОНАУКЕ
24. Смиљана Михаиловић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
25. Роберто Грујичић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
26. Алекса Јовановић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
27. Владимир Николић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
28. Маја Стојковић
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК,  област  ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
29. Др Кристина Радиновић, КЦС, Београд
    звање НАУЧНИ САРАДНИК, област АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА
30. Др Живорад Савић, КЦС, Београд
    звање НАУЧНИ САРАДНИК (реизбор),  област  РАДИОЛОГИЈА (НЕУРОРАДИОЛОГИЈА)
31. Др Мирјана Зебић, КЦС, Београд
    звање НАУЧНИ САРАДНИК, област МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА
32. Проф. др Ивана Петронић Марковић, Медицински факултет, Београд
    звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Oпширније

21.05.2018. Избор у научна звања

1.  Касја Павловић, Медицински факултет, Београд
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
2.  Јована Росић, Медицински факултет, Београд
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ГЕНЕТИКА
3.  Милица Ђокић, Медицински факултет, Београд
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
4.  Милош Гостимировић, Медицински факултет, Београд
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА
5.  Ведрана Павловић, Медицински факултет, Београд
    звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
6.  Др Михајло Бошњак, Медицински факултет, Београд
    звање НАУЧНИ  САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
7.  Др Марина Шиљић, Медицински факултет, Београд
    звање НАУЧНИ САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
8.  Др Дејан Николић, Универзитетска дечја клиника, Београд
    звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
9.  Др Татјана Илић Мостић, КЦС, Београд
    звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ
10. Др Славица Радовановић, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-⁠Дедиње", Београд
    звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА - КАРДИОЛОГИЈА

Oпширније

13.03.2018. Избор у научна звања

 1. Тања Радић, Институт за медицинску и клиничку биохемију, Медицински факултет, Београд
  звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
 2. Др Биљана Ристић, Институт за микробиологију и имунологију, Медицински факултет, Београд
  звање НАУЧНИ  САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
 3. Др Душан Поповић, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, КЦС, Београд
  звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
 4. Др Зорана Андрић, Институт за трансфузију крви Србије, Београд
  звање НАУЧНИ  САРАДНИК, област ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
 5. Др Весна Ћорић, Медицински факултет, Београд
  звање НАУЧНИ САРАДНИК, област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 6.  Др Соња Шуваков, Медицински факултет, Београд
  звање НАУЧНИ САРАДНИК, област МЕДИЦИНСКА И КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
 7. Др Верица Пауновић, Медицински факултет, Београд
  звање  ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
 8. Др Марта Бижић, Универзитетска дечја клиника, Београд
  звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област УРОЛОГИЈА
Oпширније