Научни рад

Избори у научна звања

Избор у научна звања arrow
07.11.2017. Избор у научна звања

1. Др Гордана Јевтић Дожудић, Институт за медицинску и клиничку биохемију, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕУРОНАУКЕ
2. Др Синди Родић, Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
3. Др Слађана Анђелић, Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК (реизбор), област УРГЕНТНА МЕДИЦИНА
4. Др Катарина Анђелков, „BelPrime Clinic“, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
5. Др Татјана Николић, Клиника за гинекологију и акушерство КЦС, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕОНАТОЛОГИЈА
6. Др Гордана Сушић, Институт за реуматологију, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област РЕУМАТОЛОГИЈА
7. Др Олга Недељковић-⁠Арсеновић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област КАРДИОЛОГИЈА

Oпширније

29.06.2017. Избор у научна звања

1. Милица Косић, Институт за микробиологију и имунологију, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
2. Др Марко Васић, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област БИОМЕДИЦИНА
3. Др Биљана Парапид, Институт за кардиоваскуларне болести КЦС, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
4. Ана Марјановић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
5. Марија Бранковић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
6. Јелена Ђуровић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ГЕНЕТИКА
7. Сунчица Поповић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
8. Марија Матић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОВАСКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА
9. Татјана Тасић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОВАСКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА
10. Бојана Савић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОВАСКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА
11. Владислав Пајовић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОВАСКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА
12. Иван Скадрић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
13. Милош Мандић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
14. Ђурђа Јовановић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
15. Слободан Капор, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОНАУКЕ
16. Јелена Бољановић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
17. Мина Крњајић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
18. Наташа Златић Милошевић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
19. Вања Мартиновић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОЛОГИЈА
20. Тихомир Стојковић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОНАУКЕ
21. Ивана Сотировић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
22. Вук Сотировић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
23. Никола Бошковић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
24. Олга Недељковић-⁠Арсеновић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
25. Милица Стоиљковић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
26. Милица Живковић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОНАУКЕ
27. Александра Радивојевић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОЛОГИЈА
28. Михајло Бошњак, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК (реизбор), област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА

Oпширније

11.05.2017. Избор у научна звања

1. Др Гордана Јевтић Дожудић, Институт за медицинску и клиничку биохемију, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК ( реизбор), област НЕУРОНАУКЕ
2. Јелена Тошић, Медицински факултет, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област БИОМЕДИЦИНА
3. Др Весна Миољевић, Клинички центар Србије, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
4. Др Дубравка Рајић, Клиника за кардиологију КЦС, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
5. Др Оливера Шаренац, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област КАРДИОВАСКУЛАРНА ФАРМАКОЛОГИЈА
6. Др Мирјана Ковач, Институт за трансфузију крви Србије, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА
7. Др Мирко Јанков, LaserFocus – Центар за микрохирургију ока, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК (реизбор), област ОФТАЛМОЛОГИЈА
8. Др Биљана Пенчић – Поповић, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-⁠ Дедиње“, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област КАРДИОЛОГИЈА Oпширније

01.03.2017. Избор у научна звања

1. Др Марина Шиљић, Институт за микробиологију и имунологију, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК ( реизбор), област МИКРОБИОЛОГИЈА
2. Др Валентина Ћирковић, Институт за микробиологију и имунологију, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК (реизбор), област МИКРОБИОЛОГИЈА
3. Др Биљана Ристић, Институт за микробиологију и имунологију, Београд звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК (реизбор), област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
4. Др Марија Хрковић, Институт за рехабилитацију, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
5. Др Драгана Дуишин, Институт за психијатрију КЦС, Београд звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ПСИХИЈАТРИЈА Oпширније