Научни рад

Избори у научна звања

Избор у научна звања arrow
03.09.2019. Избори у научна звања

1. Др Ирена Илић, Медицински факултет, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
2. Др Марија Денчић Фекете, Медицински факултет, Београд
   звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ГЕНЕТИКА
3. НС др Нашаша Ковачевић Костић, КЦС, Београд
   звање НАУЧНИ САРАДНИК (реизбор), област АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ

Oпширније

20.06.2019. Избори у научна звања


1. Срђан Дедић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА
2. Марија Радуловић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
3. Марија Петровић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
4. Александар Павловић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
5. Др Тања Лазић Митровић, ГАК „Народни фронт"
   звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ПЕДИЈАТРИЈА (НЕОНАТОЛОГИЈА)
6. Др Немања Рајковић, Медицински факултет, Београд
   звање НАУЧНИ САРАДНИК, област БИОФИЗИКА
7. Др Сања Андрић Петровић, КЦС, Београд
   звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕУРОНАУКЕ
8. НС др Саша Петричевић, Медицински факултет, Београд
   звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ИМУНОЛОГИЈА

Oпширније

16.04.2019. Избори у научна звања

1. Драгана Стошовић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ
2. Милица Вукојевић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
3. Нина Томоњић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
4. Нина Аџић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА
5. Милена Маринковић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
6. Ивана Бабић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА
7. Александар Ракић, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
8. Даниел Шкријељ, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
9. Александра Белеслин, Београд
   звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
10.Мина Милованчевић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
11.Анида Адемовић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
12.Марија Радомировић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
13.Марија Симанић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОНАУКЕ
14.Никола Пантић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
15.Огњен Радојичић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
16.Даринка Тимотијевић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА
17.Владимир Гергинић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАОЛОГИЈА
18.Оливера Радевић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ
19.Матија Фуртула, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
20.Исидора Филиповић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
21.Ивана Илић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
22.Анкица Вујовић, Београд
   звање  ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК, област ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ
23.Н.С. др Јасмина Баришић, КЦС, Београд
   звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА Oпширније

26.02.2019. Избори у научна звања

1. Јована Кабић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА-⁠МИКРОБИОЛОГИЈА
2. Ана Димитријевић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
3. Михаило Радовановић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
4. Јелена Дудић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
5. Наталија Гавриловић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област КАРДИОЛОГИЈА
6. Јована Ивановић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област НЕУРОЛОГИЈА
7. Јелена Дивјак, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ
8. Марко Тодоровић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА
9. Петар Симић, Београд
звање ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК, област ГИНЕКОЛОШКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
10. Др Јелена Ђуровић, Медицински факултет, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК, област ХУМАНА ГЕНЕТИКА
11. Др Миљана Јовандарић, КЦС, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕОНАТОЛОГИЈА
12. Др Светлана Миленковић, КЦС, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕОНАТОЛОГИЈА
13. Др Валентина Ћирковић, Медицински факултет, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК, област МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА
14. Др Лепосава Брајковић, КЦС, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НУКЛЕАРНА НЕУРОЛОГИЈА
15. Др Милица Јовановић, КЦС, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК (реизбор), област МИКРОБИОЛОГИЈА
16. Др Игор Ђорић, КЦС, Београд
звање НАУЧНИ САРАДНИК област РАДИОЛОГИЈА

Oпширније

22.11.2018. Избори у научна звања

1. Др Невена Ђого, Медицински факултет, Београд звање НАУЧНИ САРАДНИК, област НЕУРОНАУКЕ
2. НС др Снежана Половина, Клинички центар Србије звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, област ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

Oпширније