Чланови за мандатни период 2015-2018. године

 

 1. ХЕМИЈА                                                                    Проф.др Иванка Караџић
 2. БИФИЗИКА                                                             Проф.др Милорад Летић
 3. ХУМАНА ГЕНЕТИКА                                             Проф.др Оливер Стојковић
 4. АНАТОМИЈА                                                            Проф.др Александар Маликовић
 5. ХИСТОЛОГИЈА                                                       Проф.др Сенка Пантић
 6. ФИЗИОЛОГИЈА                                                      Доц.др Марина Ђелић
 7. БИОХЕМИЈА                                                           Проф.др Марија Пљеша Ерцеговац
 8. МИКРОБИОЛОГИЈА                                              Проф.др Маја Станојевић  
 9. ИМУНОЛОГИЈА                                                      Проф.др Душан Попадић
 10. ПАТОЛОГИЈА                                                          Проф.др Гордана Баста Јовановић
 11. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА                           Проф.др Данијела Вучевић
 12. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА                                             Проф.др Татјана Пекмезовић       
 13. ФАРМАКОЛОГИЈА                                                 Проф.др Љиљана Гојковић Букарица
 14. ХИГИЈЕНА И МЕД. ЕКОЛОГ.                              Проф.др Нађа Васиљевић
 15. СУДСКА МЕДИЦИНА                                            Доц.др Владимир Живковић   
 16. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА                                   Доц.др Александра Јовић Вранеш 
 17. СТАТИСТИКА                                                          Проф.др Јелена Маринковић Ерић
 18. МЕДИЦИНА РАДА                                                 Асис.др Мартин Попевић                      
 19. ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ                                    Асис.др Данијела Тиосављевић Марић
 20. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА                                  Проф.др Милица Лазовић   
 21. НЕУРОЛОГИЈА                                                       Проф.др Драгана Лаврнић
 22. ПСИХИЈАТРИЈА                                                     Проф.др Љубица Лепосавић     
 23. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА                                 Проф.др Јелица Вукићевић
 24. ХИРУРГИЈА                                                             Проф.др Драган Радовановић
 25. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА                              Проф.др Милован Димитријевић 
 26. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА                                         Проф.др Светозар Дамјановић
 27. РАДИОЛОГИЈА                                                       Проф.др Жељко Марковић
 28. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА                                   Проф.др Вера Артико     
 29. ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ                                    Проф.др Јасмина Симоновић Бабић               
 30. ОФТАЛМОЛОГИЈА                                                Проф.др Аница Бобић Радовановић
 31. ГИНЕКОЛОГИЈА                                                    Проф.др Александар Стефановић
 32. ПЕДИЈАТРИЈА                                                        Доц.др Нада Крстовски   

 

      СТУДЕНТИ                                                                     Бранкица Димитријевић

                                                                                          Смиљана Михаиловић

 

                                                                                                Милица Ђорић

                                                                                                Јована Милић

                                                                                                Ратко Радета