МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

расписује КОНКУРС  за предлагање пројеката у оквиру

Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања

за период од 2016. до 2020. године и

Програма истраживања у области технолошког развоја

за период од 2016. до 2019. године

 

http://www.mpn.gov.rs/javni_konkurs_nauka/

 

УПУТСТВО ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА

 

1. Служба за НИР МФУБ

а. Потврде за студенте докторских академских студија

б. Одлуке Научног већа

 ( за издавање одлуке неопходно је поднети попуњен захтев који мозете преузети овде)

 

Рок за подношење захтева за добијање сагласности Научног већа је 09.мај 2016.год. Захтеве можете слати на адресу nauka@med.bg.ac.rs


2. Формулар за укључивање у листу истраживача МФУБ

(формулар  попуњава руководилац пројекта уколико жели да унесе стипендисту, студента докторских  студија или спољњег сарадника (захтев за спољне сараднике подноси се само за пројекте који нису из области медицинских наука) и доставља Кадровској служби МФУБ)

Формулар можете преузети овде

 

Важно обавештење: овај формулар не попуњавају наставници и сарадници запослени на МФУБ и клинички асистенти,  јер су подаци о њима већ унети у формирану базу истраживача

 

3.  За помоћ у креирању временског плана - гантограма, задужен је дипл.инг. Марко Савић,
     телефон: 26 45 242


4.  Подносиоци пријава са МФУБ не плаћају републичку административну таксу.