Симпозијум „Стремљења и новине у медицини"

Медицинског факултета у Београду


Историјат симпозијума и Организационог одбора

 

 

Симпозијуми „Стремљења и новине у медицини" Медицинског факултета у Београду отпочели су са радом 1970. године када је одржан први симпозијум поводом прославе 50. година  рада Медицинског факултета. Организатор је био академик Борислав Божовић, декан, и професори Иван Станковић и Слободан Ђорђевић.

 

У периоду 1970-2011. године организовано је 40 симпозијума са укупно 206 Мини симпозијума и 3 округла стола.

 

У периоду 1973-1981. године професор Владимир Кањух, дописни члан САНУ, организовао је девет симпозијума (ИИ-X). Уређивачки одбор часописа „Медицинска истраживања" је био истовремено и Организациони одбор симпозијума.

 

Од 1982-1985. године организована су четири симпозијума (XИ-XИВ) од стране посебног Организационог одбора у саставу: професор Мирослав Симић, дописни члан САНУ, председник, академик Владимир Кањух, професори Љубица Божиновић, Зоран Герзић, Иванка Јапунџић, Вера Перишић, Никола Секуловић и доценти Љубомир Ерић, секретар Одбора, Радојка Коцијанчић и Миодраг Симоновић.

 

XV симпозијум одржан је 1986. године са Организационим одбором у саставу: професор Веселинка Шушић, дописни члан САНУ, председник Одбора, професор Драган Дугалић, Милован Крстић, Звонимир Левић, Миодраг Лукић, Милана Поповић-Роловић, Обрен Поповић, Зоран Радовановић, Добросав Цветковић и Милка Чворић.

 

У периоду 1987-1989. године одржана су четири симпозијума (XVI-XVIII) у организацији претходног Организационог одбора и уз председавање професора Милована Крстића.

 

XIX и XX симпозијум је одржан 1990 и 1991. године са Организационим одбором у саставу: професор Милован Крстић, председник, професор Веселинка Шушић, дописни члан САНУ,  професор Милан Ђорђевић, дописни члан САНУ, професор Владимир Бошњаковић, дописни члан САНУ, професори Предраг Ђорђевић, Вељко Ђукић, Томислав Јовановић, Боривоје Крејовић, Вујадин Мујовић, Обрен Поповић, Милана Поповић-Роловић, Александар Радосављевић, Славко Симеуновић, Гордана Туцаковић и доцент Слободан Апостолски.

 

XXI и XXII симпозијум је одржан 1992. и 1993. године са Организационим одбором у саставу: професор Милован Крстић, председник, професор Веселинка Шушић, дописни члан САНУ,  професор Милан Ђорђевић, дописни члан САНУ, професор Владимир Бошњаковић, дописни члан САНУ, професори Предраг Ђорђевић, Вељко Ђукић, Боривоје Крејовић, Вујадин Мујовић, Обрен Поповић, Милана Поповић-Роловић, Александар Радосављевић, Славко Симеуновић, Гордана Туцаковић и доцент Слободан Апостолски.

 

У периоду 1994-1996. године одржана су три симпозијума (XXIII-XXV) са Организационим одбором у саставу: професор Слободан Апостолски, председник, академик Веселинка Шушић, професори Милован Крстић, Славко Симеуновић, Обрен Поповић, Драгољуб Манојловић, Милош Јовановић, Гордана Теофиловски-Парапид, Василије Калезић, Томислав Јовановић, Вујадин Мујовић, Сретен Била, Мирољуб Обрадовић, Драгослав Аврамовић, Недељко Радловић, Милена Божић, доценти Светислав Миленковић и Петар Сеферовић.

 

У периоду 1997-2000. године одржана су четири симпозијума (XXV-XXIX) под руководством претходног Организационог одбора у чији састав су ушли професори Анка Станојевић-Паовић, Владимир Оштрић и доценти Марко Бумбаширевић, Светозар Дамјановић, Мирко Шукало и Бранислав Филиповић.

 

Од 2001 до 2006. године одржано је шест симпозијума (XXX-XXXV) са Организационим одбором у саставу: професор Петар Ђукић, председник, академик Веселинка Шушић, професори Слободан Апостолски, Марко Бумбаширевић, Драгослав Аврамовић, Сретен Била, Милена Божић, Светислав Миленковић, Мирољуб Обрадовић, Владимир Оштрић, Анка Станојевић-Паовић, Гордана Теофиловски-Парапид, Светозар Дамјановић и Бранислав Филиповић. Организациони одбор је 2002. године допуњен професорима Весном Старчевић, Слободаном Савићем, доцентом Миодрагом Крстићем и асистентом Марином Ђуровић-Николић.

 

У периоду 2007-2010. године одржана су четири симпозијума (XXXVI-XXXIX) са Организационим одбором у саставу: професори Бранислав Филиповић, председник, Петар Ђукић, Ђорђе Радак, дописни члан САНУ, Слободан Савић, Милена Божић, Миодраг Крстић, Гордана Теофиловски-Парапид, Предраг Минић, Петар Сеферовић, Татјана Радосављевић, Татјана Илле и доценти Зоран Џамић, Милош Бјеловић и Ђуро Мацут. Професор Бранислав Филиповић је 2009. године поднео оставку на место председника Организационог одбора симпозијума. Исте године је за вршиоца дужности председника Организационог одбора симпозијума именован доцент Ђуро Мацут.

 

30.06.2010. године је усвојен Правилник о раду симпозијума Стремљења и новине у медицини на седници Научног већа Медицинског факултета у Београду.

 

2011. године је изабран нови Одбор симпозијума у саставу доцент Ђуро Мацут, председник, професори Милош Бјеловић, Кристина Гопчевић, Драгана Матановић, Предраг Минић, Татјана Радосављевић, Оливера Станојловић, и доценти Јелена Сопта и Зоран Џамић. Исте године је одржан 40. симпозијум са 11 Мини симпозијума акредитованих код Здравственог савета Србије.