Списак прихваћених мини симпозијума за 
41. Симпозијум „Стремљења и новине у медицини"

 

 

1.     90 година Института за патологију Медицинског факултета у Београду

 

Организатор: Проф. др Гордана Баста јовановић

 

 

2.     80 година Клинике за пулмологију Клиничког центра Србије Мини симпозијум „Биомаркери у болестима респираторног тракта"

 

Организатори: Проф. др Бранислава Миленковић, Доц. др Александра Дудварски

 

 

3.     „Новине у гастроентерологији и хепатологији - 25 година Клинике за гастроентерологију и хепатологију Клиничког центра Србије"

 

Организатор: Проф. др Томица Милосављевић

 

 

4.     „Акутно оштећење бубрега и хронична бубрежна слабост: 50 година после"

 

Организатор: Проф. др Нада Димковић

 

 

5.     „Дијабетично стопало - нарастајући проблем"

 

Организатори: Проф. др Чедомир Вучетић, Проф. др Марко Бумбаширевић

 

 

6.     „Крварење из горњих партија дигестивног тракта - савремени дијагностички и терапијски приступ"

 

Организатор: Проф. др Жељко Лаушевић

 

 

 

7.     „Интегративна биоетика и вулнерабилне групе"

 

Организатори: Проф. др Зоран Тодоровић, Проф. др Милица Простран

 

 

8.     „Контроверзе у хематологији"

 

Организатор: Проф. др Биљана Михаљевић

 

 

9.  „Геномика у ХИВ/АИДС инфекцији: Нова достигнућа"

 

Организатор: Доц. др Гордана Драговић

 

 

10.  „Медицински језик јуче, данас, сутра"

 

Организатор: Проф. др Софија Мићић

 

 

11.  „Утицај вакцинације на карактеристике превентабилних болести"

 

Организатор: Проф. др Елеонора Гвозденовић

 

 

12.  „Мултидисциплинарна дијагностика и терапија у неонатологији"

 

Организатори: Проф. др Борисав Јанковић, Проф. др Предраг Минић

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА СИМПОЗИЈУМА

Доц. др Ђуро Мацут, с. р.