Стремљења и новине у медицини 2017. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2016. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2015. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2014. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 2013. bluearr_img
Стремљења и новине у медицини 41. bluearr_img

 

Стремљења и новине у медицини 40. симпозијум bluearr_img

Програм 46. симпозијума Стремљења и новине у медицини

 

 

СВЕЧАНА САЛА ДЕКАНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ                           

11 - 15. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

 

 

Петак, 8.12.2017.

 

12:00 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ФАКУЛТЕТА

 

 

Понедељак, 11.12.2017.

 

10:00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СИМПОЗИЈУМА

15:00 ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ

            И ЛЕЧЕЊУ

            Организатори: Проф. др Александар Стефановић, Доц. др Катарина Јеремић

 

Уторак, 12.12.2017.

 

9:00  ПРОСЛАВА 90 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА БИОФИЗИКУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

          УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

          Организатор: Проф. др Дејан Жикић

11:00 ПРОСЛАВА 70 ГОДИНА ИНСТИТУТА И КАТЕДРЕ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ МЕДИЦИНСКОГ

           ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

           Организатори: Проф. др Татјана Пекмезовић, Проф. др Љиљана Марковић Денић,

           Проф. др Сандра Шипетић Грујичић

15:00 АКТУЕЛНОСТИ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ ЧЕСТИХ БОЛЕСТИ У СТАРИХ

           Организатори: Проф. др Петар Сворцан, Доц. др Предраг Ерцег

 

Среда, 13.12.2017.

 

9:00  ПРОСЛАВА 95 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА ПАТОЛОГИЈУ "ДР ЂОРЂЕ ЈОАННОВИЋ"

          МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

          Организатори: Доц. др Сања Радојевић Шкодрић,  Проф. др Јелена Сопта, Проф. др Татјана Терзић

13:00 ОСВРТ НА НАУЧНИ ОПУС ПРОФЕСОРА ВЛАДИСЛАВА ВАРАГИЋА -

           САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА

           Организатори: Проф. др Зоран Тодоровић, Проф. др Саша Траиловић

15:00 САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ОНКОЛОГИЈЕ

           Организатор: Доц. др Марина Никитовић

 

Четвртак, 14.12.2017.

 

9:00  ПРОСЛАВА 70 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ "ЉУБОДРАГ

          БУБА МИХАИЛОВИЋ" МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ       

          Организатори: Проф. др Силвио Де Лука, Проф. др Јелена Нешовић Остојић

13:00 САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ УЗНАПРЕДОВАЛОГ

           НЕМИКРОЦЕЛУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ПЛУЋА

           Организатори: Доц. др Татјана Аџић Вукичевић, Асист. др Драгана Марић

15:00 НОВИЈИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ТРЕНДОВИ У ГЛОМЕРУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА

           Организатори: Проф. др Гордана Баста Јовановић, Доц. др Љиљана Богдановић,

           Доц. др Сања Радојевић Шкодрић  

 

Петак, 15.12.2017.

 

9:00   СЛУЧАЈНО ОТКРИВЕНЕ ТУМОРСКЕ ПРОМЕНЕ - ШТА ДАЉЕ?

           Организатори: Проф. др Драган Машуловић, Проф. др Ружа Стевић

11:00 ИЗАЗОВИ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ИНФЛАМАТОРНИХ БОЛЕСТИ ЦРЕВА

           Организатори: Проф. др Срђан Ђурановић, Доц. др  Александра Сокић Милутиновић

13:00 САВРЕМЕНИ ПРИСТУП БОЛЕСНИЦИМА СА СИНДРОМОМ ИРИТАБИЛНОГ КОЛОНА

            Организатор: Проф. др Драган Поповић

15:00 ЦИРОЗА ЈЕТРЕ КАО СИСТЕМСКА БОЛЕСТ

           Организатор: Доц. др Тамара Алемпијевић