Служба за основну наставу

Шеф Студентске службе:

Бранка Радевић,  и-мејл: branka@med.bg.ac.rs

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и нострификације диплома стечених у иностранству:

Љиљана Миковић, телефон: 36 36 310, и-мејл: studentska@med.bg.ac.rs

Референт за студенте прве године:

Љиљана Чепић, телефон: 36 36 332, и-мејл: ljiljana.cepic@mfub.bg.ac.rs

Референт за  студенте  друге године:

Марија Ратковић, телефон: 36 36 328, и-мејл: marija.ratkovic@mfub.bg.ac.rs

Референт за студенте треће године:

Драгана Атанацковић, 36 36 328, имејл: gaga@med.bg.ac.rs

Референт за студенте четврте и пете године:

Виолета Вулетић, телефон: 36 36 312, и-мејл: vikica@med.bg.ac.rs

Референт за студенте шесте  године и апсолвенте:

Мица Сотировић, телефон: 36 36 313, и-мејл: m_vuk@med.bg.ac.rs

Референт за дипломиране студенте:

Бранислава Ђевић, телефон:36 36 319, и-мејл:  branislava@med.bg.ac.rs

Референт за студентски стандард:

телефон: 36 36 384