Сто година постојања!

 

Дан школе 2005. године

 

Две хиљаде и пета година је добар тренутак да Медицински факултет сагледа свој настанак, развој, садашњицу и размотри путеве у будућност.

Наиме, пета је година од одлуке да се уђе у значајне реформе наставе, трећа година од уобли чавања планова и прва година реализације измењених планова и програма наставе - „новог курикулума". Потреба за реформом је прихваћена, разговара се о модалитетима и оптимизацији наставног процеса. Поглед у прошлост Медицинског факултета показује да промене нису стране овом Факултету и да су испробани многи модалитети наставе, неки са више неки са мање успеха, те није на одмет у данашњим дискусијама присетити се и аргумената и искустава прошлости.

Уједно, ово је и година доношења (10. септембар) новог Закона о високом образовању који у многоме мења структуру универзитетске наставе, имплементацијом Болоњског процеса. Уз могуће резерве према појединим аспектима Процеса, он је данас реалност у Европи и напросто није могуће остати ван Процеса уколико је циљ да Универзитет-Факултет остану део Европског образовног простора. Наш је задатак да у наредном периоду пронађемо решења која ће нам омогућити да и радимо оно што смо и до сада радили - да школујемо добре лекаре.
Уза сва економска ограничења у здравственом систему, стручност лекара који носе диплому Медицинског факултета у Београду не сме да буде - и није - мања од стручности лекара у земљама са бољом економском ситуацијом. Испуњење ове мисије Факултета умногоме гарантује да ће квалитет здравствене заштите у Србији бити најбољи могућ за дате околности већ и сто-га што се на Медицинском факултет у Београду школује бар половина лекара у Србији.
Медицински факултет озбиљно схвата и прима свој део одговорности за рад и развој здравственог система Србије кроз своју улогу алма матер великог броја лекара. Део испуњавања те одговорности је и обезбеђивање сталног образовања за лекаре, кроз систем последипломске наставе, специјализација, ужих специјализација, континуране медицинске едукације, Школе јавног здравља. И овде, као и у основној настави, кључна рец је „квалитет".
У делатности Медицинског факултета се сустиче низ функција - образовна (доди-пломска и последипломска), научно-истраживачка, здравствена (и специјалистичка и јавно-здравствена) - што чини Факултет изузетно комплексним системом са веома специфичним односима који не могу лако да се уклапају у стандардизоване (понекад круте) организационе форме интегрисаног неспецијализованог универзитета. Велики је изазов пред нама у проналажењу модалитета организације и рада који ће дати простора даљем развоју најстаријем и највећем Факултету у региону.

Решења постоје и ми ћемо их наћи - године постојања и искуство стечено у не увек лаким околностима су ту да учине наша решења квалитетним, одрживим и отвореним за развој, на корист студентима, наставницима, лекарима и на „ползу отечества".

Професор др Богдан Ђуричић (од 2004. до 2006. године)
Декан Медицинског факултета у Београду

Београд, новембар 2005. године