Центри факултета

 

 

1)       Центар за континуирану медицинску едукацију,

2)       Центар за међународну сарадњу,

3)       Центар за обезбеђивање квалитета, унапређивање наставе и развој медицинске едукације,

4)       Центар за информационе и комуникационе технологије - ЦИКТ и

5)       Центар - Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите.