Центри факултета

 

1)     Центар за континуирану медицинску едукацију,

2)     Центар за међународну сарадњу,

3)     Центар - Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите,

4)     Центар за обезбеђивање квалитета и унапређење наставе.