Декански колегијум

 

Преузмите Одлуку за избор продекана Медицинског факултета
за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 ОВДЕ .

 

 

Декан Проф. др Небојша Лалић
Продекан Проф. др Тања Јовановић
Продекан Проф. др Весна Бјеговић - Микановић
Продекан Проф. др Биљана Михаљевић

 


Продекан Проф. др Татјана Пекмезовић
Продекан Проф. др Даница Грујичић
Продекан Проф. др Александар Стефановић
Продекан Проф. др Иван Пауновић
Студент продекан, Радош Нинић
Секретар факултета др. Јелена Шантрић
научни сарадник
dr Jelena Santric