Организационе јединице Факултета

 

 

1)       организационе јединице претклиничких предмета су:

-         Институт за анатомију „Нико Миљанић",

-         Институт за биофизику у медицини,

-         Институт за епидемиологију,

-         Институт за медицинску и клиничку биохемију,

-         Институт за медицинску статистику и информатику,

-         Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан",

-         Институт за микробиологију и имунологију,

-         Институт за патологију „Проф. др Ђорђе Јоанновић",

-         Институт за патолошку физиологију „Љубомир Буба Михајловић",

-         Институт за социјалну медицину,

-         Институт за судску медицину „Милован Миловановић",

-         Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију,

-         Институт за хемију у медицини „Проф. Др Петар Матавуљ",

-         Институт за хигијену са медицинском екологијом,

-         Институт за хистологију и ембриологију „Александар Ђ. Костић",

-         Институт за хуману генетику,

-         Предмети хуманистичких наука.

2)       организационе јединице клиничких предмета:

-         предмет Гинекологија и акушерство,

-         предмет Дерматовенерологија,

-         предмет Интерна медицина,

-         предмет Инфективне болести,

-         предмет Медицина рада,

-         предмет Неурологија,

-         предмет Нуклеарна медицина,

-         предмет Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом,

-         предмет Офталмологија,

-         предмет Педијатрија,

-         предмет Психијатрија,

-         предмет Радиологија,

-         предмет Физикална медицина и рехабилитација,

-         предмет Хирургија са анестезиологијом.

3)       Организациона јединица Стручне службе и

4)       Организациона јединица Центар за издавачку, библиотечку и информативну делатност - ЦИБИД.