Организационе јединице Факултета

 

1)     организационе јединице претклиничких предмета:

-       Институт за анатомију „Нико Миљанић",

-       Институт за биофизику у медицини,

-       Институт за епидемиологију,

-       Институт за медицинску и клиничку биохемију,

-       Институт за медицинску статистику и информатику,

-       Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан",

-       Институт за микробиологију и имунологију,

-       Институт за патологију,

-       Институт за патолошку физиологију „Љубомир Буба Михајловић",

-       Институт за социјалну медицину,

-       Институт за судску медицину,

-       Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију,

-       Институт за хемију у медицини,

-       Институт за хигијену и медицинску екологију,

-       Институт за хистологију и ембриологију „Александар Ђ. Костић",

-       Институт за хуману генетику,

-       Предмети хуманистичких наука.

2)     организационе јединице клиничких предмета:

-       предмет Гинекологија и акушерство,

-       предмет Дерматовенерологија,

-       предмет Интерна медицина,

-       предмет Инфективне болести,

-       предмет Медицина рада,

-       предмет Неурологија,

-       предмет Нуклеарна медицина,

-       предмет Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом,

-       предмет Офталмологија,

-       предмет Педијатрија,

-       предмет Психијатрија,

-       предмет Радиологија,

-       предмет Физикална медицина и рехабилитација,

-       предмет Хирургија са анестезиологијом.

3)     Организациона јединица Стручне службе и

4)     Организациона јединица Центар за издавачку, библиотечку и информативну делатност - ЦИБИД;