Стручни органи Факултета:

 

Стручни органи Факултета су:

1)     Наставно-научно веће

2)     Изборно веће

3)     Катедра

4)     Судско-медицински одбор

5)     Етичка комисија