Специјализације

Одбране завршног академског специјалистичког рада arrow
26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР РУЖИЦА БОРОВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР БРАНКА КОПРИВИЦА УЗЕЛАЦ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА БОШКОВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР СУЗАНА БОЈИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРИЦА ШИЈАН бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ОЛГИЦА ЛЕПОПОЈИЋ ТРЕНИЋ

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ДРАГАН МИЛИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ВЕСНА НИКОЛИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ZAINAB BRAHEEM ABDULAZEZ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР РАИМ БАЈРАМИ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

26.06.2017. Др Маја Драшковић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Jавнa одбранa завршног академског специјалистичког рада Oпширније

15.06.2017. Др Наташа Ђурђевић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Jавнa одбранa завршног академског специјалистичког рада Oпширније

14.06.2017. Др Ивана Дашић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Jавнa одбранa завршног академског специјалистичког рада Oпширније

05.06.2017. Др Андреја Баљозовић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ДЕЈАН ЈОВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР БОГДАНКА ЂОКИЋ ГРБА бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРИЦА ЛИБМАН бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ЛИДИЈА САВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР АНИТА ТИКВИЦКИ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР АНИТА ТИКВИЦКИ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР ВЛАДАН БЕНАКОВИЋ бранити рад

Јавна одбрана Oпширније

02.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР МАРКО БАНОВИЋ бранити рад

Jавнa одбранa Oпширније

01.06.2017. Др Амел Дацић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Jавнa одбранa завршног академског специјалистичког рада Oпширније

01.06.2017. Обавештавамо Вас да ће ДР МАРИЈА КАЛАБА бранити рад

Јавна одбрана Oпширније