Специјализације

Одбране завршног академског специјалистичког рада arrow
13.12.2018.  Обавештавамо Вас да ће ДР БОСИЉКА ЂИКАНОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР БОСИЉКА ЂИКАНОВИЋ бранити рад Oпширније

13.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРАН ЂУРИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРАН ЂУРИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР СЛАЂАНА-ПРОДАНОВИЋ-ЈАЊИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР СЛАЂАНА-ПРОДАНОВИЋ-ЈАЊИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ТАТЈАНА ИСАИЛОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ТАТЈАНА ИСАИЛОВИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ВЕСНА СТАНКОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ВЕСНА СТАНКОВИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АНДРЕЈА ПРИЈИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АНДРЕЈА ПРИЈИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД БАРИШИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД БАРИШИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРА БОЈИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ЗОРА БОЈИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР САША РАДОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР САША РАДОВИЋ бранити рад Oпширније

11.12.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ГОРДАНА СПАСИЋ-ОБРАДОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ГОРДАНА СПАСИЋ-ОБРАДОВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ГУДОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ГУДОВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР ДАНКО НАТАЛИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР ДАНКО НАТАЛИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР РАЈКО МИЛОШЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР РАЈКО МИЛОШЕВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АНА ДЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АНА ДЕВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР ДЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР ДЕВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛОШ ЈЕФТОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛОШ ЈЕФТОВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР САНДРА СТОЈАНОВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР САНДРА СТОЈАНОВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР СРЕТЕН ВИЋЕНТИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР СРЕТЕН ВИЋЕНТИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР НАТАЛИЈА САМАРЏИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР НАТАЛИЈА САМАРЏИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛЕНА ШАНТРИЋ МИЛИЋЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛЕНА ШАНТРИЋ МИЛИЋЕВИЋ бранити рад Oпширније

28.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ПЛАВШИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ПЛАВШИЋ бранити рад Oпширније

27.11.2018. Др Ивана Илић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада

Др Ивана Илић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада Oпширније

23.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР ДЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР ДЕВИЋ бранити рад Oпширније

23.11.2018. Обавештавамо Вас да ће ДР АНА ДЕВИЋ бранити рад

Обавештавамо Вас да ће ДР АНА ДЕВИЋ бранити рад Oпширније