Докторске студије bluearr_img

Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија

Семестар у        коме се слуша

              Назив предмета

Статус предмета

ЕСПБ

 

I   семестар

 

Методологија научно-истраживачког рада

обавезни

5

 

Биостатистика

(базични курс)

обавезни

5

 

II   семестар

 

Морфологија, ембриологија и физиологија хумане репродукције

обавезни

5

Перинатологија и неонатологија - Пренатална дијагостика

обавезни

10

Перинатологија и неонатологија - Патологија трудноће

обавезни

10

 

 

 

III  семестар

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетски поремећаји у хуманој репродуукцији

изборни

 

5

 

Имунологија хумане репродукције

изборни

 

5

 

Ендокринологија у хуманој репродукцији

изборни

 

5

 

Клиничка неонатологија

изборни

 

5

 

Интензивна терапија  у неонатологији

изборни

 

5

Неонатална хирургија

изборни

 

5