Публиковани радови на докторским студијама

из јавног здравља

 

 

 

1.            Антић Љ, Ђикановић Б, Вуковић Д, Матејић Б. Factors associated with preventive practices for cervical cancer in women in Serbia: Data from the National Population Health Survey in Serbia 2006.HEalthMED 2012;6(4):1265-78. (M23)