Документација за преузимање bluearr_img
Претходна обавештења bluearr_img
Новости и догађаји bluearr_img


AFXD
FENS
GSC

 

Јавне набавке arrow
18.04.2019. Јавна набавка ЈН 60/⁠07-⁠2019

Лабораторијска опрема Oпширније

16.04.2019. Јавна набавка ЈНМВ 03/19

Штампање уписних комплета за пријемни испит у школској 2019/20.г. и штампаног материјала Oпширније

29.03.2019. Јавна набавка ЈН 60/6-2019

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ОБЛАСТ ХУМАНЕ ГЕНЕТИКЕ И МИКРОБИОЛОГИЈЕ Oпширније

29.03.2019. Јавна набавка ЈН 60/5-2019

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ У ОБЛАСТИ МИКРОБИОЛОГИЈЕ Oпширније

12.03.2019. Јавна набавка ЈН 60/04-2019

Канцеларијски материјал за потребе ОЈ Медцинског факултета Oпширније

13.02.2019. Јавна набавка ЈН 60/⁠03-⁠2019

Потрошни лабораторијски материјал и реагенси за област микробиологије Oпширније

06.02.2019. Јавна набавка ЈНМВ 02/19

Средства за одржавање хигијене у објектима Медицинског факултета Oпширније

01.02.2019. Јавна набавка ЈНМВ 01/⁠19

Санитетски материјал Oпширније

29.01.2019. Јавна набавка ЈН 60/⁠2-⁠2019

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ОБЛАСТ МОЛЕКУЛАРНЕ ПАТОЛОГИЈЕ Oпширније

31.12.2018. Јавна набавка ЈН 120/35-2018

Потрошни лабораторијски материјал и реагенси за област токсикологије Oпширније

27.12.2018. Јавна набавка ЈН 120/34-2018

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА – УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА И НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о продужењу рока
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 31.01.2019.године
Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
31.01.2019. до 09,30 часова, Медицински факултет,  Др Суботића 8,
Време и место отварања понуда / пријава:
31.01.2019. у 10 часова, Медицински факултет,  Др Суботића 8, први спрат, Мала сала

Oпширније

07.12.2018. Информациони системи за ERAZMUS+ KA2 HEPMP пројекат

Набавка услуга на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - изградња APMN апликације; интернет презентација и придружени информациони системи

Oпширније

28.11.2018. Јавна набавка ЈН 120/33-2018

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ОБЛАСТ МОЛЕКУЛАРНЕ ПАТОЛОГИЈЕ Oпширније

27.11.2018. Јавна набавка ЈН 120/⁠32-⁠2018

АНТИТЕЛА Oпширније

23.11.2018. Јавна набавка ЈН 120/31-2018

ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО ПЛАСТИКА И ПРИПАДАЈУЋИ ПРИБОР Oпширније

16.11.2018. Јавна набавка ЈН 120/30-2018

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА НАСТАВНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ Oпширније

02.11.2018. Јавна набавка ЈНМВ 09/⁠18

Штампање уџбеника и практикума Oпширније

30.10.2018. Јавна набавка ЈН 120/27-2018

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ОБЛАСТ ПАТОЛОГИЈЕ Oпширније

19.10.2018. Јавна набавка ЈНМВ 08/⁠18

Технички материјал Oпширније

19.10.2018. Јавна набавка ЈН 120/⁠26

Имунофлуоресцентни микроскоп Oпширније

03.10.2018. Јавна набавка ЈНМВ 07/⁠18

Услуге мобилне телефоније Oпширније

25.09.2018. Јавна набавка ЈН 120/22-2018/П

ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО И ПЛАСТИКА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА Oпширније

25.09.2018. Јавна набавка ЈН 120/⁠16-⁠2018/⁠П

⁠ПОДЛОГЕ И РЕАГЕНСИ ЗА ПОДЛОГЕ Oпширније

25.09.2018. Јавна набавка ЈН 120/17-2018/П

Антитела за потребе научноистраживачког рада Oпширније

01.08.2018. Јавна набавка ЈНМВ 06/18

Набавка смарт картица са чланарином за студенте за школску 2018/19. годину Oпширније

23.07.2018. Јавна набава ЈН 120/25-2018

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Oпширније

19.07.2018. Јавна набавка ЈНМВ 02/⁠18

Канцеларијски намештај Oпширније

17.07.2018. Јавна набавkа ЈН 120/24-2018

Извођење грађевинско-занатских радова у ОЈ Медицинског факултета Oпширније

29.06.2018. Јавна набавkа ЈН 120/23-2018

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА – УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА И НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ Oпширније

22.06.2018. Јавна набавkа ЈН 120/⁠20-⁠2018

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Oпширније

18.06.2018. Јавна набавkа ЈН 120/22-2018

ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО И ПЛАСТИКА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА Oпширније

07.06.2018. Јавна набавка ЈН 120/18-2018

ОПШТЕ ОРГАНСКЕ И НЕОРГАНСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА Oпширније

07.06.2018. Јавна набава ЈН 120/19-2018

ЕЛИЗА ТЕСТОВИ И РЕАГЕНСИ ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА Oпширније

07.06.2018. Јавна набавка ЈН-120/21-2018

Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта – књижаре у Ул.др Суботића бб Oпширније

04.06.2018. Јавна набавка ЈН 120/17-2018

АНТИТЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА Oпширније

01.06.2018. Јавна набавка 120/16-2018

Подлоге и реагенси за подлоге Oпширније

01.06.2018. Јавна набавка ЈН 120/15-2018

РЕАГЕНСИ ЗА ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКЕ И ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЕ АНАЛИЗЕ И РЕАГЕНСИ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД Oпширније

24.05.2018. Јавна набавка ЈН 120/⁠14-⁠2018

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА ОБЛАСТ МИКРОБИОЛОГИЈЕ Oпширније

24.05.2018. Јавна набавка ЈН 120/13-2018

ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ ЗА НАСТАВНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ Oпширније

14.05.2018. Јавна набавка ЈН 120/11-2018

УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ НАБАВЦИ ПУТНИХ КАРАТА И СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ Oпширније

11.05.2018. Јавна набавка ЈН 120/⁠12-⁠2018

⁠РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Oпширније

11.05.2018. Јавна набавка ЈНМВ 05/18

Штампање уписних комплета за пријемни испит у школској 2018/19.г. и штампаног материјала Oпширније

30.04.2018. Јавна набавка ЈНМВ 03/18

Сервисирање и одржавање лабораторијске опреме са уградњом резервних делова Oпширније