Новости и догађаји arrow
14.06.2018. Континуирана медицинска едукација

Едукације из МЕНАЏМЕНТА које ће се одржати по формирању групе Опширније

23.05.2018. Најновија обавештења са програмом за октобар 2018. године

19. октобар 2018. - "ДЕЧЈА НЕУРОЛОГИЈА – НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ 1" Опширније

23.05.2018. Најновија обавештења са програмом за новембар 2018. године

9. новембар 2018. - Магнезијум у неуронаукама од лабораторије до клиничке праксе Опширније

08.05.2018. Најновија обавештења са програмом за јун 2018. године

7. јун 2018. - "Стручно утврђивање времена и узрока смрти за умрле ван здравствене организације" Опширније

10.04.2018. Обавештавамо Вас да се семинар под називом "ПЕДИЈАТРИЈСКА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА" предвиђен за 13.4.2018. одлаже за март 2019. године.

Обавештавамо Вас да се семинар под називом "ПЕДИЈАТРИЈСКА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА" предвиђен за 13.4.2018. одлаже за март 2019. године. Опширније

19.03.2018. Најновија обавештења са програмом за мај 2018. године

Нове едукације

4. мај 2018. - "ИЗАЗОВИ У ТРАНСПЛАНТАЦИЈИ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА"
4. мај 2018. - "ИЗАЗОВИ У ТРАНСПЛАНТАЦИЈИ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА" - значај мед. сестара и техничара

------------------------------------------------------

- 8. мај 2018. - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ- I ДЕО
- 9. мај 2018. - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - II ДЕО
- 10. мај 2018. - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - III ДЕО

Опширније

12.03.2018. Најновија обавештења са програмом за април 2018.

12. април 2018. - "УЛОГА ФИЗИЈАТРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА СНИЗЕНОМ КОСТАНОМ ГУСТИНОМ И ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЗА ПРЕЛОМ"
13. април 2018. - "ПЕДИЈАТРИЈСКА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА" - предвиђен за 13.4.2018. одлаже се за март 2019. године
25. април 2018. - "ЛЕОНАРДО 1- Kурс за менторе у општој-породицној медицини"

Опширније

01.03.2018. Најновије обавештење са програмом за март 2018.

Најновије обавештење са програмом за март 2018. Опширније

13.02.2018. Одлагање курсeва до даљњег

Одлагање курсeва до даљњег:
20. фебруар 2018. - "Класификација и квалификација телесних повреда - издавање лекарских уверења"
21. фебруар 2018. - "Стручно утврђивање времена и узрока смрти за умрле ван здравствене организације"

Опширније

25.12.2017. Најновија обавештења са програмом за фебруар 2018.

  • 19. и 20. фебруар 2018. - "ПЦР реакција ланцане полимеризације"
  • 20. фебруар - КЛАСИФИКАЦИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈА ТЕЛЕСНИХ ПОВРЕДА - ИЗДАВАЊЕ  ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
  • 21. фебруар - СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЗА УМРЛЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Опширније

21.12.2017. Едукације које се неће одржати у предвиђеном термину

Едукације које се неће одржати у предвиђеном термину Опширније

15.12.2017. Одлагање курса

Oбавештавамо Вас да се КМЕ курсеви под називом:  "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - I ДЕО"; "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - II ДЕО" и "ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - III DEO", предвиђени за 20,21. и 22. децембар 2017, ОДЛАЖУ ЗА ПРОЛЕЋЕ 2018. ГОДИНЕ.

 

Опширније

27.11.2017. Најновија обавештењe са програмом

"Позитронска Емисиона Томографија - ПЕТ" - Курс ће се одржати кад се буде формирала група са предвиђеним бројем полазника - 10 дана по формирању групе, од 9-14h, ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ КЦС Опширније

21.11.2017. Најновија обавештењe са програмом за децембар 2017.

  • КОРИГОВАНО - 13. децембар 2017. - "ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА У ЛАБОРАТОРИЈАМА"
  • КОРИГОВАНО - 14 - 15 децембар 2017. - "LQSI tool ВОДИЧ"
  • 20. децембар 2017 - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - I ДЕО
  • 21. децембар 2017 - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - II ДЕО
  • 22. децембар 2017 - ПРАКТИЧНИ КУРС ТРАНСМИСИОНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ МИКРОСКОПИЈЕ - III ДЕО
  • 25. децембар 2017 - СУДСКА ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА - Одлаже се за пролеће 2018. годину
  • 27. децембар 2017 - Стручно утврђивање времена и узрока смрти за умрле ван здравствене организације
Опширније

25.10.2017. ЕДУКАЦИЈА ОД 31.октобра 2017. - "УЛОГА ФИЗИЈАТРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА СНИЖЕНОМ КОСТАНОМ ГУСТИНОМ И ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЗА ПРЕЛОМ" - ОДЛАЖЕ СЕ

ЕДУКАЦИЈА ОД 31.октобра 2017. - "УЛОГА ФИЗИЈАТРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА СНИЖЕНОМ КОСТАНОМ ГУСТИНОМ И ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЗА ПРЕЛОМ" - ОДЛАЖЕ СЕ ЗА 23.НОВЕМБАР 2017. Опширније

15.09.2017. Најновија обавештења са програмом за новембар 2017. године

1. новембар 2017. - "ШКОЛА НЕУРОАНГИОЛОГИЈЕ" - IV део
9. новембар 2017. - "АКТУЕЛНИ ДГ И ТХ ПРИСТУП КОД БОЛЕСНИКА СА ЛИМФОМОМ"
23. новембар 2017. - "УЛОГА ФИЗИЈАТРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА СНИЖЕНОМ КОСТАНОМ ГУСТИНОМ И ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЗА ПРЕЛОМ"

 

Опширније

15.09.2017. Најновија обавештења са програмом за октобар 2017. године

9. октобар 2017 - "ШКОЛА НЕУРОАНГИОЛОГИЈЕ" - I део
16. октобар 2017 - "ШКОЛА НЕУРОАНГИОЛОГИЈЕ" - II део
24. октобар 2017 - "ШКОЛА НЕУРОАНГИОЛОГИЈЕ" - III део
ЕДУКАЦИЈА ОД 31.октобра 2017. - "УЛОГА ФИЗИЈАТРА У ТРЕТМАНУ ПАЦИЈЕНАТА СА СНИЖЕНОМ КОСТАНОМ ГУСТИНОМ И ВИСОКИМ РИЗИКОМ ЗА ПРЕЛОМ"- ОДЛАЖЕ СЕ ЗА 23.НОВЕМБАР 2017.

Опширније

06.09.2017. Најновија обавештења са програмом за септембар 2017. године

11-13 септембар 2017. - "Urogenital оrgan transplantation new perspectives" Опширније