Др Ирина Милојевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Ирина Милојевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ПОРЕЂЕЊЕ ЕФЕКАТА АНЕСТЕЗИЈЕ ПРОПОФОЛОМ И СЕВОФЛУРАНОМ КОД ОПЕРАЦИЈА КРАНИОСИНОСТОЗА ОДОЈЧАДИ» дана 04.05.2016. године у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Душица Симић, а коментор проф. др Соња Вучковић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Милица Бајчетић, председник, проф. др Бранко Милаковић и доц. др Ивана Будић.