Др Саша Закић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Саша Закић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «УТИЦАЈ ИЗЛОЖЕНОСТИ ОЛОВУ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И ЊЕГОВА ДИСТРИБУЦИЈА У КРВИ ТРУДНИЦА, ПЛОДА И ПЛОДОВЕ ВОДЕ» дана 09.06.2016. године у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Небојша Радуновић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Светлана Спремовић Рађеновић, председник, проф. др Снежана Плешинац и проф. др Мирослава Первулов.