Др Татјана Раичевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

Др Татјана Раичевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУЧНИХ И COLOR DOPPLER ПАРАМЕТАРА У ПРЕДИКЦИЈИ ХИПЕРАНДРОГЕНЕМИЈЕ КОД ИНФЕРТИЛНИХ ПАЦИЈЕНТКИЊА СА СИНДРОМОМ ПОЛИЦИСТИЧНИХ ЈАЈНИКА» дана 14.07.2016. године у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Младенко Васиљевић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Жељко Миковић, председник, проф. др Амира Егић и проф. др Славиша Станишић.

 

-->

Др Татјана Раичевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУЧНИХ И COLOR DOPPLER ПАРАМЕТАРА У ПРЕДИКЦИЈИ ХИПЕРАНДРОГЕНЕМИЈЕ КОД ИНФЕРТИЛНИХ ПАЦИЈЕНТКИЊА СА СИНДРОМОМ ПОЛИЦИСТИЧНИХ ЈАЈНИКА» дана 14.07.2016. године у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Младенко Васиљевић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Жељко Миковић, председник, проф. др Амира Егић и проф. др Славиша Станишић.