Др Илија Ашанин приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Илија Ашанин приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ХИРУРШКА АНАТОМИЈА ДОРЗАЛНЕ АРТЕРИЈЕ СТОПАЛА» дана 05.07.2016. године у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Милан Милисављевић, а коментор доц. др Мила Ћетковић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Радован Манојловић, председник, проф. др Александар Маликовић и проф. др Динка Муцић.