Др Александар Димитријевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Александар Димитријевић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «УТИЦАЈ Na-VALPROAT-a НА ТЕЛЕСНУ МАСУ, МЕТАБОЛИЗАМ ЛИПИДА И ПАРАМЕТРЕ ИНСУЛИНСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ СА ЕПИЛЕПСИЈОМ» дана 06.07.2016. године у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Радан Стојановић, а коментор доц. др Димитрије Николић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Милица Простран, председник, проф. др Соња Вучковић и проф. др Амира Пецо-Антић.