Др Верица Почуча приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Верица Почуча приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ КОРИШЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА» дана 11.07.2016. године у 9 часова у свечаној сали Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Дејана Вуковић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Бојана Матејић, председник, доц. др Александра Јовић Вранеш проф. др Светлана Јовановић.