Др Зоран Мркић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Зоран Мркић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТАТЕ И СИМПТОМА ДОЊЕГ УРИНАРНОГ ТРАКТА» дана 11.07.2016. године у 11 часова у свечаној сали Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Драгица Миленковић-Петронић, а коментор доц. др Данијела Ђонић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Марија Ђурић, председник, проф. др Александар Вуксановићи проф. др Драгољуб Перовић.