Др Тијана Симић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Тијана Симић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «ОДНОС ФУНКЦИОНАЛНИХ И ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПРОМЕНА ЛЕВЕ КОМОРЕ ТОКОМ ПРОЦЕСА ПОСТИНФАРКТНОГ РЕМОДЕЛОВАЊА: ЗНАЧАЈ АНАЛИЗЕ ВРЕМЕНСКИХ ИНТЕРВАЛА» дана 28.09.2016. године у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Милица Деклева-Манојловић, а коментор проф. др Александра Аранђеловић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Синиша Павловић, председник, проф. др Душица Симић и проф. др Михаило Матић.