Др Предраг Илић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Предраг Илић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «КОЛПОЦИТОЛОШКЕ АТИПИЈЕ КОД СЕКСУАЛНО АКТИВНИХ АДОЛЕСЦЕНТКИЊА» дана 21.09.2016. године у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Живко Перишић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Ана Јовановић, председник, проф. др Светлана Драгојевић Дикић и проф. др Славица Кнежевић Ушај.