Др Сташа Радисављевић Павловић приступиће јавној одбрани магистарске тезе

 

Др Сташа Радисављевић Павловић приступиће јавној одбрани магистарске тезе под називом «АНАЛИЗА ФАКТОРА КОЈИ ДОВОДЕ ДО КАШЊЕЊА У ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ ТУБЕРКУЛОЗЕ У ПОПУЛАЦИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА» дана 27.09.2016. године у 11 часова у слушаоници енглеске наставе на II спрату Секретаријата Медицинског факултета. Ментор магистарске тезе је проф. др Весна Шкодрић Трифуновић. Јавна одбрана магистарске тезе обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Виолета Вучинић, председник, доц. др Владимир Жигић и доц. др Мирослав Илић.