Обавештење о припремној настави за школску 2017/2018. годину

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОХАЂАЈУ

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Припремна настава из хемије и биологије за полагање пријемног испита на Медицинском факултету у Београду одржаваће се у периоду од 3.12.2016. године до 27.5.2017.  године, суботом, по три школска часа по предмету.

Организовање курса не подразумева истовремено похађање оба предмета, већ избор зависи од жеље самог кандидата.

Цена 1 часа за Хемију износи 550,00 динара, укупно за 60 часова  33.000,00 динара и цена 1 часа  за  Биологију износи 550,00 динара, укупно за 60 часова  33.000,00 динара.

Заинтересовани кандидати могу да купе образац пријаве са уплатницама у фотокопирници Факултета  у улици др Суботића (сутерен Факултета) од 15.11.2016. године, с тим што за сваки предмет постоје три типа уплатница:

 

1)         Уплатница са комплетним износом I и II рате по сваком предмету

коју треба уплатити најкасније пре почетка наставе,

2)         Уплатница I рате по појединачном предмету коју треба уплатити

најкасније до почетка наставе,

3)         Уплатница II рате по појединачном предмету коју треба уплатити

најкасније до 31.03.2017. године.

 

Након уплате кандидат је дужан да достави пријаву и доказ о уплати Студентској служби Медицинског факултета, ради евидентирања.

Пријаве и уплате кандидата примаће се до 1.12.2016. године у времену од 10,00 до 14,00 часова.

 

Молимо да се за сва обавештења јавите на телефоне:  36-36-332; 36-36-328; 36-36-333.

 

    Из Секретаријата Факултета

Прилог:

- ПРЕУЗМИТЕ СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ И ТЕРМИНЕ ОДРЖАВАЊА ЗА БИОЛОГИЈУ

- ПРЕУЗМИТЕ СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ И ТЕРМИНЕ ОДРЖАВАЊА ЗА ХЕМИЈУ

Настава се одржава: за термине I-IV у великој вежбаоници  Института за
хуману генетику за термине V-XX у амфитеатру Хистофизиолошког института
.

 

 

*****

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВО

Препоручена литература за припрему пријемног испита из Хемије за
Основне академске студије Сестринство

 

1.     Збирка задатака за припрему пријемног испита из хемије, Група аутора (уредник проф. др И. Карадзић), Медицински факултет у Београду, ЦИБИД 2016. (купује се у Скриптарници Медицинског факултета у Београду)

2.     Општа хемија за I разред средње школе, Милоје Ракочевић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

3.     Неорганска хемија за II разред средње школе, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

4.     Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе, Радивоје Николајевић, Мирјана Шурјановић, Розалија Хорват, Завод за уџбенике, Београд

5.     Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Александра Стоиљковић, Завод за уџбенике, Београд