Едукација од 21.-23. децембра 2016. - "Oсновни принципи проточне цитофлуориметрије и примена у лабораторијској пракси – базични модул (практични курс) " одлаже се

 

Едукација од 21.-23. децембра 2016. - "Oсновни принципи проточне цитофлуориметрије и примена у лабораторијској пракси - базични модул (практични курс) " одлаже се за 16.-18. јануар 2016. године.