Хигијена

 

РАСПОРЕД СЕМИНАРСКИХ ТЕМА ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2 СЕМЕСТАР  ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

 

22.02.2017. у 11х. Уводни час-расподела семинарских тема (Проф. др Горица Сбутега Милошевић, Проф. др Милош Максимовић)

 

Настава ће се одвијати од 11х.

 

Проф. др Г. Белојевић 01.03.2017.

  1. Бука у болницама

 

Проф. др Г. Белојевић 08.03.2017.

  1. Мигрантска криза - санитарно-хигијенске карактеристике

 

КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА И ХИГИЈЕНА РАДА

 

Проф. др Б. Јаковљевић 15.03.2017.  

  1. Водоснадбевање, начин прераде воде у водоводу мога града (како га побољшати) и какву воду пијемо (физичко - хемијске карактеристике воде за пиће)

 

Доц. др К. Пауновић 22.03.2017.  

1.      Аерозагађење у мом граду, штетни ефекти по здравље, начини информисања јавности и мере за побољшање квалитета ваздуха

 

Проф. др Сања Миленковић  29.03.2017.  

1.                              Диоксини као полутанти животне средине

 

САНИТАРНА ХИГИЈЕНА

 

Проф. др Г. Сбутега - Милошевић 05.04. 2017.  

  1. Превенција интрахоспиталних инфекција и значај медицинског материјала за једнократну употребу у контроли интрахоспиталних инфекција

 

 

МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА

Проф. др Д. Бацковић 12.04.2017.  
1.      Здравствено-превентивне мере и промоција менталног здравља

 

ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА

 

Проф. др Д. Бацковић 19.04.2017.  
1.   Превенција ризичног понашања и навика школске деце и адолесцената

 

Проф. др Сања Миленковић 26.04.2017.  

  1. Превенција поремећаја раста и развоја, деформитета и обољења школске деце

 

 

ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ

 

Проф. др Ј. Јорга 10.05.2017.  

  1. Превенција и лечење гојазности -актуелне препоруке

 

ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ

 

Проф. др Д. Плећаш 17.05.2017.

  1. Исхрана вулнерабилних категорија

 

ХИГИЈЕНА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

 

Проф. др Н. Васиљевић 24.05.2017.  

  1. Значај микроклиматских фактора у програму рекреације

 

Проф. др Н. Васиљевић 31.05.2017.

1.    Исхрана старих људи

 

Проф.др М. Максимовић 07.06.2017.  

1.    Исхрана спортиста

 

14.06.2017. у 12х. Евалуација наставе и потписи (Проф. др Горица Сбутега Милошевић, Проф. др Милош Максимовић)