Психологија развојног доба и старења

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВА

ШК. 2016/17.

 

2 ГОДИНА

 

ПРЕДМЕТ:  ПСИХОЛОГИЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА И СТАРЕЊА

ПРОГРАМ:  ПСИХОЛОГИЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА

 

 

Среда, 22. 02. 2017.  у 8,30х - предавање 2 часа

Проф. др Анета Лакић - Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића старијег 6а                                                   

 

1. Развој у детињству -  базичне основе и специфичности, праћење миљоказа моторног, и социоемоционалног развоја деце; холистички приступ, алгоритми поступања у праћењу раног развоја 

 

2. Психологија детињства - Теорије развоја

Психодинамска теорија развоја - развој објектних односа, сепарациона анксиозност 

 

 

Среда, 01. 03. 2017. у 8,30х -  предавање 2 часа

Проф. др Анета Лакић - Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића старијег 6а                                                                                                   

 

3. Психологија детињства - Теорије развоја

Психодинамска теорија развоја - фазе психосексуалног развоја                    

 

4. Психологија адолесценције

Специфичности адолесцентног периода, кризе у адолесценцији

 

 

Среда, 08. 03. 2017. у 8,30х - Вежбе 2 часа

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Црвена сала, ИВ спрат, Палмотићева 37

 

 

Среда, 15. 03. 2017. у 8,30х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Црвена сала, ИВ спрат, Палмотићева 37

 

5. Когнитивни развој деце - Пиагет-ова теорија

 

Среда, 22. 03. 2017. у 8,30х - Вежбе 2 часа

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Црвена сала, ИВ спрат, Палмотићева 37

 

 

Среда, 29. 03. 2017. у 8,30х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Црвена сала, ИВ спрат, Палмотићева 37

 

6. Интервју с децом/адолесцентима и родитељима

 

 

Среда, 05. 04. 2017. у 8,30х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Доц. др Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Црвена сала, ИВ спрат, Палмотићева 37

 

7. Васпитање деце - позитивна дисциплина  предавање 

 

 

Предавања и вежбе: Проф. др Анета Лакић и доц. др Милица Пејовић Милованчевић

ПРОГРАМ:  ПСИХОЛОГИЈА СТАРЕЊА

 

Среда, 12 .04. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна зграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

1.      Психологија и теорије старења

 

 

Среда, 19. 04. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна зграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

2.      Личност и старење

 

Среда, 26. 04. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна заграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

3.      Промене у социјалном функционисању старијих особа

 

 

Среда, 03. 05. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна зграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

4.      Психолошки приступ и комуникација са старијим особама

 

 

Среда, 10. 05. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна зграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

5.      Физиолошко и патолошко старење

 

 

Среда, 17. 05. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

Проф. др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић, Клиника за психијатрију КЦС, Управна зграда (кабинет директора), Пастерова 2

 

6.      Посебни проблем старијих особа

 

Среда, 24. 05. 2017. у 9х - предавање 1 час + вежбе 1 час

 

7.      Успешно старење

 

 

Предавања и вежбе: Проф др Сања Тотић Познановић и доц. др Маја Ивковић

 

 

 

 

Београд, 08. 02. 2017.                                                                             Руководилац програма

                                                                                          Проф. др Анета Лакић