Конкурс за избор Госта предавача

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 4/1
ДАТУМ:14.2.2017.

 

Поштовани колега,
Поштована колегинице,

 

          На предлог Центра за међународну сарадњу и одлуке Колегијума декана Медицинског факултета од 10. јануара 2003. године, Савет Факултета је на седници одржаној 28. фебруара 2003. године донео Одлуку о расписивању Конкурса за избор Госта предавача на Медицинском факултету у Београду.

Иницијатива је покренута у циљу интензивирања међународне сарадње са истакнутим експертима из различитих области медицинских наука и неопходности постављања ове сарадње у развојни контекст у смислу трајнијег повезивања са институцијама из иностранства. Захваљујући томе, у протекле три године на нашем Факултету предавања је у функцији Госта предавача одржало више од 70 еминентних стручњака из иностранства. Ово је показатељ да концепт Госта предавача представља подстицај настављању и даљем развоју међународне сарадње која је и до сада постојала и одржавана упркос тешким општим условима.

Конкурс предвиђа избор 10 кандидата за 2017. годину, односно више уколико постоји могућност делимичног финансирања од стране предлагача.

У прилогу Вам достављамо текст Конкурса са детаљним информацијама.

Пријаве за Конкурс се достављају Центру за међународну сарадњу, ул. Др Суботића 8, Медицински факултет.

 

С поштовањем,

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић, с.р.

****

 

На основу Одлуке Колегијума декана о концепту Госта предавача од 10.1.2003. године, Колегијум декана и Центар за међународну сарадњу Медицинског факултета у Београду расписују

 

КОНКУРС

за избор Госта предавача на

Медицинском факултету Универзитета у Београду за 2017. годину

 

1. Гост предавач Медицинског факултета треба да испуњава следеће критеријуме:

- да буде угледан експерт у научној области

- да има звање визитинг професора Медицинског факултета у Београду; у случају да се предвиђени број места не попуни кандидатима који имају звање визитинг професора, биће узети у обзир предлози за кандидате који немају ово звање али испуњавају критеријуме за избор у визитинг професора

- постојање досадашње сарадње

- постојање могућности за даљи развој сарадње

2. Гост предавач треба да, у току свог боравка на Медицинском факултету у Београду, испуни следеће обавезе:

- да одржи најмање 2 предавања у организацији Факултета без накнаде

- да учествује на састанку на Факултету у вези са даљом сарадњом

3. Медицински факултет Госту предавачу додељује плакету. 

4. Медицински факултет се обавезује да изабраном Госту предавачу обезбеди:

- путне трошкове (авион - економска класа, аутобус, воз)

- хотелски смештај највише 2 ноћења са доручком (хотел са 3* или 4*)

НАПОМЕНА: Наведени трошкови не смеју да пређу износ од 1000 ЕУР по госту. Трошкови за пратиоца (члан породице и др.) нису предвиђени. Уколико трошкови пређу наведену суму (нпр. авионска карта за интерконтинентални лет), предлагач је у обавези да сам покрије разлику.  

5. Пријаву на Конкурс за избор Госта предавача подноси наставник Медицинског факултета - организатор боравка Госта предавача. У оквиру пријаве треба приложити следеће податке:

- образложење пријаве

- биографију и списак радова кандидата за Госта предавача

- сагласност кандидата за Госта предавача

- програм боравка Госта предавача

- предлог финансијских трошкова 

- сагласност шефа одговарајуће катедре основне или последипломске наставе

6. Избор Госта предавача ће обавити, на основу достављених пријава, Колегијум декана Медицинског факултета у Београду, на предлог Центра за међународну сарадњу.

Поред наведених, Колегијум декана задржава право да уведе додатне критеријуме приликом избора. Предност ће имати предлози са катедри које последњих година нису имале госте предлагаче.

Конкурс предвиђа избор 10 кандидата за 2017. годину. Колегијум декана и Центар за међународну сарадњу задржавају право да прошире број изабраних кандидата у случају да постоји могућност делимичног финансирања од стране предлагача.

7. Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу Центра за међународну сарадњу Медицинског факултета, ул. Др Суботића 8, најкасније до 28. фебруара 2017. године.

 

Сва детаљнија обавештења можете добити у Центру за међународну сарадњу, бр.тел. 36 36 327, 36 36 396 или на и-мејл: natasa_cms@med.bg.ac.rs, marina.jankovic@mfub.bg.ac.rs.