Клиничкa биохемијa - Резултати колоквијума

 

Служби за последипломску и специјалистичку наставу

Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА КОЛОКВИЈУМА

03.03.2017. године

 

Колоквијум из Опште биохемије су положили:

 

1)    Јелена Бољевић              84%

2)    Марија Стојановић           60%

 

Колоквијум из Поремећаја метаболизма су положили:

 

1)    Џеландина Велинов                  70%

 

Предиспитни тест су положили:

 

1)                Рима Кхаммасх           80%

2)                Саво Вуксановић                  72%

 

 

 Проф. др Александра Исаковић, с.р

Шеф Катедре за специјалистичку наставу из Клиничке биохемије и Лабораторијске медицине

 

 

У Београду, 03.03.2017. год.