ОБАВЕШТАЊЕ СТУДЕНТИМА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА ЗА ОАС СЕСТРИНСТВО, У MAРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017 ГОДИНЕ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ
„ПРОФ. ДР ЉУБОДРАГ-БУБА МИХАИЛОВИЋ"

 

ОБАВЕШТАЊЕ СТУДЕНТИМА

 ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

ЗА ОАС СЕСТРИНСТВО, У MAРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017 ГОДИНЕ

 

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА ЈЕ ДАНА

17.03.2017 Г.ОД 11-12 ЧАСОВА. У СОБИ СЕКРЕТАРА ИНСТИТУТА, ДР СУБОТИЋА 1/II

ИНДЕКС ЈЕ ОБАВЕЗНО ПОКАЗАТИ ПРИЛИКОМ ПОТВРЂИВАЊА

ПРОВЕРУ ЗНАЊА У  ИСПИТНОМ РОКУ    ЗА  СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС СЕСЕТРИНСТВО, ИЗВРШИЋЕ РУКОВОДИЛАЦ НАСТАВЕ ПРОФ.ДР СИЛВИО ДЕ ЛУКА, ДАНА 23.03.2017г.У 13,30 ЧАСОВА У  ВЕЖБАОНИЦИ ИНСТИТУТА, ДР СУБОТИЋА 1/II

 

 

РУКОВОДИЛАЦ НАСТАВЕ

Проф.др Силвио Де Лука,ср.