Мастер академске студије из јавног здравља

 

Обавештавамо вас да су на селекцији изборних предмета за мастер програм

Јавно здравље изабрани следећи предмети:

 

  1. Маркетинг здравља, комуникације и тимски рад
  2. Јавноздравствена информатика
  3. Здравствена писменост