Пријава испита из предмета Маркетинг и комуникације у здравственим установама за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите

 

Пријава испита из предмета Маркетинг и комуникације у здравственим

установама за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите је

од 21.4.2017. до 26.4.2017.На испит могу изаћи само студенти који су

пријавили испит и имају белу пријаву(купује се у скриптарници факултета)