Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса (испит 26. априла 2017. године)

 

 

Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораторијска пракса
(испит 26. априла 2017. године)

Активност

Пројектни задатак

Тест

Есеј

Поена
(оцена)

презиме
име

Индекс

назив профила последњег уписа

 

 

 

 

 

САС

1

Басаиловић

Милош

2026/2016

Експериментална физиологија

10

9

18 (63)

8 (осам)

9 (90)
девет

2

Нинковић

Марија

2060/2016

10

8

13 (45,5)

6 (шест)

7 (69.5)
седам

 

Уписивање оцене у среду 3. маја 2017. године у 13 сати– канцеларија проф. др Зорице Нешић.