Резултати исптиа Клиничка истраживања у медицини

Резултати исптиа Клиничка истраживања у медицини


Испит предмета Клиничка истраживања у медицини полозили су сл. кандидати:


1. Мијалиловић Јелена 8 осам

2. Василев Владимир  8 осам


Упис оцене до 12.05.2017.год кдо проф.др М Шумарац-⁠Думановић.