Обавештење за студенте специјалистичких академских студија, специјалистичких струковних студија и ужих специјализација

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 

 

Обавештавамо све заинтересоване студенте да је седница ВЕЋА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ НАСТАВУ планирана за 30. МАЈ 2017. године.

Сви материјали за седницу примају се до 19. МАЈА 2017. године, да би благовремено били припремљени за седницу.

Материјали који се Служби предају након 19. маја 2017. године биће разматрани на наредној седници Већа.