Конкурс за доделу 2 двомесечне стипендије

 

Колегијум декана и Центар за међународну сарадњу Медицинског факултета у Београду у сарадњи са Српско-америчком привредном комором из Хјустона, САД, расписали су

 

 

КОНКУРС
ЗА
ДОДЕЛУ 2 ДВОМЕСЕЧНЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА БОРАВАК У MEMORIAL
HERMANN - TEXAS MEDICAL CENTER, HJUSTON, TEKSAS, SAD

 

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „MEDICAL STUDENT ADVANCEMENT PROGRAM
(MEDSAP)"

 

1. Карактеристике стипендије

- појединачна стипендија подразумева трошкове пута, смештаја и боравка од 60 дана у   Мемориал Херманн - Теxас Медицал Центер, Хјустон, Тексас, САД под вођством ментора

- период усавршавања су август и септембар 2017. године

- додељују се 2 стипендије

 

 2. Услови конкурса

- кандидат треба да буде студент 5. године студија;

- просечна оцена студирања треба да буде изнад 8,5;

- активно знање енглеског језика;

- научни радови (напомена: рад са истим насловом бодоваће се само једном на домаћем и једном на страном конгресу. Било какав вид аутоплагијаризма дисквалификоваће кандидата)

 

3. Избор кандидата

- конкурс расписује Управа Факултета;

- конкурс се спроводи у организацији Центра за међународну сарадњу Факултета

- избор кандидата обавља Радна група за доделу стипендија, састављена од чланова Управе  Школе, представника Српско-америчке привредне коморе из Хјустона и представника Студентског парламента.

- Радна група ће са 5 најбољих кандидата обавити интервју на енглеском језику

- објављивање резултата конкурса, обавештавање кандидата и праћење реализације се одвијају у организацији Центра за међународну сарадњу Факултета.

 

4. Документација треба да садржи:

- биографију (на српском и енглеском језику у штампаном и електронском облику);

- потврду о положеним испитима;

- потврду о активном знању енглеског језика

- писмо препоруке од наставника/сарадника који је водио вежбе из интерне медицине и хирургије (1 препорука по предмету)

4.1 Потврде о додатним активностима:

- потврда о демонстратури (1 демонстратура по школској години, одобрена од стране Наставног већа)

- доказ о чланству у студентској организацији

- доказ о чланству у научној, културној, спортској организацији

- списак радова (у прилогу треба доставити радове, са насловном страницом часописа у коме је рад објављен).

НАПОМЕНА: Радови са истим резултатима бодоваће се само једном на српском и једном на енглеском језику.

 

5. Пријаве са комплетном документацијом достављају се Центру за међународну сарадњу Медицинског факултета, ул. Др Суботића 8 или електронском поштом (natasa.ognjanovic@med.bg.ac.rs, marina.jankovic@med.bg.ac.rs).

Рок за пријаву је 26. мај 2017. године.

Сва детаљнија обавештења можете добити у Центру за међународну сарадњу, бр.тел. 36 36 327, 36 36 396

 

 

ЦЕНТАР

ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

******

 

Табела са бодовима

 

Просек

x 2

Енглески

4 (максималан број бодова)

Демонстратура

x 0,25 (по семестру)

Писмо препоруке од наставника/сарадника који је водио вежбе из интерне медицине и хирургије

1 (по препоруци)

Чланство у студентским организацијама

x 0,15 (по организацији)

Чланство у научним, спортским, културним организацијама

x 0,10 (по организацији)

Радови

Домаћи конгрес          ауторски: 0,20

                                  коауторски: 0,10

 

Страни конгрес            ауторски: 0,30

                                  коауторски: 0,15

 

Домаћи часопис           први аутор: 0,50

                                       коаутор: 0,25

 

Страни часопис              први аутор: 1

                                       коаутор: 0,75

Интервју са 5 најбољих кандидата

2 (максимално)