ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШК. 2015/2016. ГОДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА

СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШК. 2015/2016. ГОДИНЕ,


РОК ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА ( одбрану радова) ЗА СТУДЕНТЕ  КОЈИ СУ СТУДИЈЕ ЗАПОЧЕЛИ ШК. 2015/2016. ГОДИНЕ , ЈЕ 30. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.


СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА СВОЈЕ РАДОВЕ ОДБРАНЕ ДО 30. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОДНЕСУ МОЛБУ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА.


УСЛОВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЈЕ:

ОВЕРЕНA  ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА (положени сви испити предвиђени програмом студија)

ОДОБРЕНА ТЕМА И ИМЕНОВАН МЕНТОР ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА

СЛУЖБИ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ:

- Молбу за продужење рока, (молба заведена  у писарници)

- индекс

-доказ о уплати трошкова  у износу од 13.600, динара (за продужење рока) и то:
на текући рачун Медицинског факултета: 840 -1139666-89, позив на бр. - ПО58

-Доказ о извршеној уплати и 1600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета:
840 -1139666-89, позив позив на бр. ПО100 1600, динара  (намењен је Универзитету у Београду)

 

 

МОЛБЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОДНОСИ СЕ ИСТОВРЕМЕНО
У ПЕРИОДУ ОД
09.ОКТОБРА ДО 20.ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

НАПОМЕНА:ДА БИ СЕ ЗАДРЖАО СТАТУС СТУДЕНТА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВАКА ШКОЛСКА ГОДИНА
БУДЕ УПИСАНА ОДНОСНО МОРА БИТИ РЕГУЛИСАН СТАТУС СТУДЕНТА У СВАКОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ.

ПОСЕБНО ПОДСЕЋАМО СТУДЕНТЕ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА
КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЈЕР СУ РОКОВИ УТВРЂЕНИ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА.