ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

КОЈИ СУ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ЗА

 ОВЕРУ СЕМЕСТРА И  ОБНОВУ УПИСА ГОДИНЕ СТУДИЈА У

ШК. 2017/2018. ГОДИНИ

 

Студенти који су уписани шк. 2016/2017. године, имају одслушану наставу (имају потписе за одслушану наставу од руководиоца предмета),  положене све испите  и одобрену тему, оверавају други семестар и обнављају упис прве године студија.

 


ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА ПОТРЕБНО ЈЕ:

-        Индекс

-        Семестрални лист - попуњен по индексу (купује се у скриптарници Факултета)

 

 

ЗА ОБНОВУ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ:

-    Индекс;

-    Доказ о извршеној уплати и то:

-   3.100,00 динара на текући рачун Медицинског факултета: 840 -1139666-89,
и то позив на бр. ПО51-1.500,00 динара
и ПО100 1.600,00 динара (намењен је Универзитету у Београду)

 

Студенти који су уписани шк. 2016/2017, имају одслушану наставу (имају потписе за одслушану наставу), а немају положене испите закључно са октобарским испитним роком 2017. године, обнављају упис године студија и признаје им се одслушана настава. Студенти за полагање испита (за сваки неположени испит из ове школске године), у наредној школској години плаћују полагање   испита по ценовнику ( осим септембарског и октобарског испитног рока 2016. године).

 


ОВЕРА СЕМЕСТРА И ОБНОВА УПИСА  ОБАВИЋЕ СЕ

ОД   02. ОКТОБРА  ДО  13.ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ.

 


НАПОМЕНА: ДА БИ СЕ ЗАДРЖАО СТАТУС СТУДЕНТА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВАКА ШКОЛСКА ГОДИНА
БУДЕ УПИСАНА ОДНОСНО МОРА БИТИ РЕГУЛИСАН СТАТУС СТУДЕНТА У СВАКОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ.

ПОСЕБНО ПОДСЕЋАМО СТУДЕНТЕ ДА ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РОКОВА
КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЈЕР СУ РОКОВИ УТВРЂЕНИ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА.