Обавештење о посебним случајевима уписа на студије медицине

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 17.7.2017. године

 

 

I  Посебни случајеви уписа на студије медицине

На основу чл. 54а Статута Медицинског факултета у Београду

1.      Студенти других медицинских факултета могу да се упишу на Медицински факултет у Београду ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму интегрисаних академских студија на другом факултету и ако испуњавају услове за упис по годинама студија прописане Статутом Факултета и одлуком Наставно-научног већа;

2.      Студенти из става (1) могу да се упишу на Медицински факултет у Београду у статусу самофинансирајућих студената;

3.      Наставно-научно веће може да утврди додатне критеријуме за упис студената из става (1);

4.      Захтеви, индекс и уверење о положеним испитима се предају од  1. септембра 2017. године до 15. септембра 2017. године писарници Факултета.

5.      Студенти медицинских факултета ван Републике Србије захтеве за упис на Медицински факултет у Београду предају Универзитету у Београду.

 

II  Упис без полагања пријемног испита

Кандидати који испуњавају услове из чл. 55 Статута Медицинског факултета (објављен на сајту Факултета) могу да се упишу на студије медицине без полагања пријемног испита.

Ово се односи и на лице коме је престао статус студента у складу са Законом ако је претходно положио све испите на првој години и остварио 60 ЕСПБ бодова.

Ова лица могу се уписати само као самофинансирајући студенти.

Упис је у септембарском уписном року.