Потписивање Анекса уговора о реализацији пројеката у периоду јул-децембар 2017.год.Потписивање Анекса уговора о реализацији пројеката у периоду јул-децембар 2017.год.

 

 

ПОТПИСИВАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2017.год.


МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 

 
Обавештавамо Вас да ће се потписивање Анекса уговора о реализацији пројеката у периоду јул-децембар 2017. године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, вршити сваког радног дана од 11-13 часова у Служби за НИР на ИИ спрату Секретаријата Медицинског факултета, др Суботића бр.8, Београд.


Служба за НИР МФУБ