Докторске студије из Медицинске фармакологије

 

 

Тест и есеј из обавезног предмета Специјална клиничка фармакологија одржаће се у четвртак, 14. септембра 2017. године у 15 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Др Суботића бр.1.

 

Београд, 24.08.2017. године

Служба за научно-истраживачки рад