Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија

 

 
Испит ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија
одржаће се 14.09.2017. године у 14 часова - Лабораторија за имунологију.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.